torsdag, november 22, 2007

Biopanna, spannmål, miljö!

Byte av värmeanläggning på Fiholm kommer minska koldioxidutsläppen med ca 37 ton om året.
Oavsett om koldioxidutsläppen i världen är ett bekymmer eller ej så känns det bra. Dessutom, ur egoperspektiv är det mycket rimligt att byta värmelösning till en som är:

1. Förnyelsebar, vilket i sin tur leder till stabilare pris.
2. Mindre störd och styrd av politiska beslut, vilket leder till att kostnaden för värme blir långt mer förutsägbar.

Alltså, vi lämnar olja och el, produkter som är hårt beskattade och vi har nog bara sett början på prisuppgångarna.

Istället går vi över till bränsle som går att producera hemma på gården och det enda vi behöver ta hänsyn till är alternativkostnaden, som i och för sig kan bli hög om det vill sig väl, men i runda slängar så kommer vi elda bort 5 hektar av vår totala produktion på 205, så det är enbart positivt om spannmålspriserna går i taket (produktionen på 200 hektar skall vi ju sälja till förhoppningsvis orimligt höga priser).

Inga kommentarer: