söndag, april 12, 2009

Turkiet och Facebook


Sitter i hotelllobbyn (våga trippelkonsonant!) och skall facebooka, men får HATA i nyllet, Är det turkiet eller hotellet som censurerar?