måndag, februari 12, 2007

Blattar i arbete

"120 blattar fick jobb"
Specialisering inom arbetsförmedling har blivit en smärre succé. Blatteförmedlingen specialiserar sig på att finna jobb åt blattar, dvs, svenskar med invandrarbakgrund, och har hittills lyckats hitta 120 jobb. Förmedligen har funnits i ca 1 år och 120 jobb kanske inte låter så mycket, men de har ju just startat.
Underbart initiativ.

Inga kommentarer: